slide_2.jpg
Drukāt

Ādažu BJSS uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumi

ĀDAŽU   BĒRNU   UN   JAUNATNES   SPORTA   SKOLA

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis 27746508, elektroniskais pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , VID reģistrācijas Nr. 90009343505,

 Izglītības iestādes Reģ.Nr. 4371902180

 

                                 APSTIPRINĀTS

ar Ādažu novada domes

2014. gada 22. jūlija

sēdēs lēmumu Nr.175. 

 

ĀDAŽU BĒRNU UN JAUNATNES SPORTA SKOLAS  UZŅEMŠANAS, PĀRCELŠANAS UN ATSKAITĪŠANAS NOTEIKUMI

Ādažu novadā

Izdoti saskaņā ar likumu „Par pašvaldībām„ 41. panta pirmās daļas 1.punktu, Izglītības likuma 17.pantu, Profesionālās izglītības likuma 27. panta devīto daļu

I. Vispārīgais jautājums

1.      Šie noteikumi nosaka kārtību, kāda audzēkņus uzņem, pārceļ un atskaita profesionālajā izglītības iestādē  Ādažu Bērnu un jaunatnes Sporta skolā (turpmāk Sporta skola).                 

II. Uzņemšanas nosacījumi

2.      Audzēkņu atlasi un mācību grupu komplektēšanu veic attiecīgā sporta veida treneris. Atlase katrā sporta veidā notiek pēc sporta treneru izstrādātiem uzdevumiem un vingrinājumiem. Jaunu grupu komplektēšana notiek no 1.septembra līdz 30. septembrim. Mācību gads sākas kārtējā gada 1. septembrī un beidzās atbilstoši akreditējām sporta programmām.    

3.      Mācību – treniņu grupas tiek komplektētas pamatojoties uz 2017.gada 29.augusta MK noteikumiem Nr.508" Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas”(turpmāk Noteikumi Nr. 508).   

4.      Ādažu Bērnu un jaunatnes Sporta skolas (turpmāk Sporta skola) komplektējot mācību – treniņu grupas, pirmām kārtām vieta tiek nodrošināta Ādažu administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem. Ja grupa nav pilnībā nokomplektēta ar Ādažu administratīvajā teritorijā deklarētiem bērniem, tad tiek uzņemti citās pašvaldībās deklarētie bērni.

5.      Stājoties Sporta skolā, audzēkņa vecāki (aizbildņi) aizpilda Sporta skolas direktoram adresētu iesniegumu, kurā:

5.1. ar savu parakstu apliecina, ka ir iepazinies ar Sporta skolas nolikumu, iekšējās kārtības noteikumiem, uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumiem un savstarpējās sadarbības līguma nosacījumiem;

5.2. ar parakstu audzēknis apliecina iepazīšanos ar Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumiem, audzēkņa pienākumiem un tiesībām;

5.3. audzēkņa fotogrāfija ielīmēta iesniegumā paredzētajā vietā.

6.      Audzēkņa vecāki (aizbildņi) iesniedz ārsta izsniegtu izziņu par audzēkņa veselības stāvokļa atbilstību izvēlētajam sporta veidam.

7.      Audzēkņa vecāki (aizbildņi) iepazīstas ar Sporta skolas un audzēkņu vecāku savstarpējās sadarbības līgumu un paraksta to.

8.      Grupas audzēkņu sarakstu ar precīzi norādītu audzēkņa vārdu, uzvārdu, personas kodu, kopā ar aizpildītu iesniegumu (personas lietu) treneris iesniedz direktoram.

9.      Jautājumu par audzēkņa uzņemšanu  izskata Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdē.

10.  Pamatojoties uz Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdes protokolu ar Sporta skolas direktora izdotu  rīkojumu audzēknis tiek ieskaitīts Sporta skolas grupā.

III. Pārcelšanas nosacījumi

11.     Audzēkņa pārcelšana uz nākošo mācību gadu notiek pamatojoties uz noteikumiem Nr.508, ievērojot katram apmācību gadam izvirzītās prasības nodarbību apmeklēšanā, piedalīšanos sacensībās, sportisko rezultātu izaugsmē.

12.     Mācību gada vidū un beigās audzēkņi izpilda vispārējās fiziskās sagatavotības testus, kā arī visu mācību gadu pamatojoties uz Noteikumiem Nr.508, piedalās Sporta skolas apstiprinātajās sporta sacensībās. Audzēkni pārceļ uz nākošo mācību gadu, ja tas ir godprātīgi izpildījis mācību programmu un piedalījies sporta sacensībās.  

13.     Jautājumu par audzēkņa pārcelšanu nākošajā grupā izskata Sporta skolas pedagoģiskās padomes sēdē.  

14.     Pamatojoties uz Sporta Skolas pedagoģiskās padomes sēdes protokolu ar Sporta skolas direktora izdotu rīkojumu audzēknis tiek pārcelts uz nākošo apmācību gadu.

IV. Atskaitīšanas nosacījumi

15.     Audzēkņus atskaita, ja netiek pildītas Noteikumos Nr.508 noteiktās prasības.

16.     Audzēkņus atskaita arī :

16.1. pēc vecāku rakstiska iesnieguma;

16.2.veselības stāvokļa dēļ, ko apliecina ārsts;

     16.3. sporta veida maiņas gadījumā;

     16.4. nodarbību neattaisnota kavēšana (līdz75% no nodarbību skaita);

     16.5. ja Sporta skolas audzēknis neattaisnoti nav maksājis vairāk nekā trīs mēnešus;

 16.6. ja audzēknis regulāri pārkāpj Sporta skolas iekšējās kārtības noteikumus un nepilda savus pienākumus; 

      16.7. Sporta skolu absolvējot.

17.     Jautājumu par atskaitīšanu no Sporta skolas izskata Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdē.

18.     Pamatojoties uz Sporta skolas Pedagoģiskās padomes sēdes protokolu ar Sporta skolas direktora izdotu rīkojumu audzēknis tiek atskaitīts.

 

Sporta skolas direktore                                                                                               D. Puķīte 

Kontakti

Juridiskā adrese: Gaujas iela 30, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164
 
Sporta skolas direktore                
Dagnija Puķīte                  
Tālr. 27746508            
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sporta skolas direktores vietniece    
Ieva Bērziņa       
Tālr. 27746508                
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sporta skolas lietvedības sekretāre
Kristīne Ludiņa
Tālr. 27746508                
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apmeklējumu laiki:

Pieteikties apmeklējumam pa tālruni 27746508 (darba dienās)

Nodarbības visiem sporta veidiem notiek Ādažu sporta centrā.

 

 

 

 

Sporta skolas administrācija nenes atbildību par sociālajos tīklos publicētās informācijas patiesumu, kura saistīta ar mūsu skolas izglītojamo sacensību rezultātu publicēšanu un foto izmantošanu. Uzņemamies pilnu atbildību tikai par mūsu oficiālās mājas lapas www.pbjss.lv un www.adazi.lv  publicēto informāciju, sacensību rezultātiem un ievietotajiem fotoattēliem. Paziņojam, ka sporta skolai nav sava profila mājas lapā www.facebook.com