slide_2.jpg
Drukāt

Ādažu novada domes lēmums Nr.175

 LĒMUMS

Ādažu novadā

                                           

2014.gada 22.jūlijā                                                                                                              Nr.175

Par Pierīgas BJSS nosaukuma maiņu, skolas nolikuma un audzēkņu uzņemšanas kārtības noteikšanu apstiprināšanu 

Pamatojoties uz Ādažu novada domes sporta daļas vadītāja P. Sluka ierosinājumu, Izglītības, kultūras un sporta komiteja  izskatīja jautājumu par Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk – Pierīgas BJSS) nosaukuma maiņu uz Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta  skola (turpmāk – Ādažu BJSS), kā pamatojumu minot to, ka Pierīgas BJSS praktiski nav identificējama ar Ādažu novadu, bet tajā pašā laikā visas pārējās mācību iestādes nosaukumā ietver Ādažu vārdu ( Ādažu vidusskola, Ādažu PII, Ādažu BVS ). P.Sluka vērš uzmanību, ka saskaņā ar Rīgas rajona Izpildkomitejas 2008.gada 29.janvāra ārkārtas sēdes lēmumu ,,Par Rīgas rajona reorganizācijas plānu” un Ādažu novada domes 2009.gada 27.janvāra lēmumu Nr.11 dome pārņēma Rīgas rajona Bērnu un jaunatnes sporta skolu un sporta skolai tika mainīts nosaukums no Rīgas rajona sporta skola uz Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skola. No iepriekš minētā ir secināms, ka Ādažu novada dome ir sporta skolas dibinātāja un kā dibinātājam tai ir tiesības piešķirt un/vai mainīt sporta skolas nosaukumu. Uzskata, ka skolas nosaukumam jābūt Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola un šo viedokli atbalsta un uztur Izglītības, kultūras un sporta komiteja, kā arī nosaukuma maiņa tika atbalstīta Finanšu un tautsaimniecības komitejā 2014.gada 15.jūlijā un ieteikts virzīt uz domes 2014.gada 22.jūlija sēdi apstiprināšanai, kā arī sakarā ar nosaukuma maiņu ir jāveic izmaiņas skolas nolikumā par audzēkņu uzņemšanas kārtību, nosakot prioritāti uzņemšanai Ādažos deklarētiem bērniem, bet ja ar Ādažos deklarētiem bērniem nevar nokomplektēt grupas, tad drīkst uzņemt citu pašvaldību bērnus (audzēkņus).

Lai varētu uzturēt Ādažu BJSS ir nosakāmi 3 finansēšanas avoti (Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk – IZM) mērķdotācija – pedagogu algām un sociālajām iemaksām; Ādažu novada domes finansējums – tehniskā personāla algām, komunālo maksājumu segšanai un mācību procesa nodrošināšanai; vecāku obligātais  līdzfinansējums 8 euro un 54  centi mēnesī – skolas mācību procesa nodrošināšanai). Jautājums par izmaiņām skolas nosaukumā, par uzņemšanas noteikumiem, par vecāku līdzfinansējuma noteikšanu ir saskaņots ar IZM.

Pamatojoties uz Izglītības likuma 22.panta pirmo daļu, 26.pantu, Profesionālās izglītības likuma 15.panta pirmo daļu, likuma „Par pašvaldībām” 21.panta pirmās daļas 8.punktu, Valsts pārvaldes iekārtas likuma 28.pantu,  kā arī ņemot vērā, ka jautājums 2014.gada 2.jūlijā tika izskatīts un atbalstīts Izglītības, kultūras un sporta jautājumu komitejā un 2014.gadā 15.jūlijā Finanšu un tautsaimniecības jautājumu komitejā, Ādažu novada dome

NOLEMJ:

  1. Mainīt Pierīgas Bērnu un jaunatnes sporta skolas nosaukumu uz nosaukumu Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skola (Ādažu BJSS).
  2. Apstiprināt Ādažu BJSS nolikumu (pielikums Nr.1).
  3. Apstiprināt Ādažu BJSS uzņemšanas, pārcelšanas un atskaitīšanas noteikumus (pielikums Nr. 2). 
  4. Uzdot Ādažu BJSS direktorei informēt Izglītības iestāžu reģistru sakarā ar nosaukuma maiņu un saņemt jaunu reģistrācijas apliecību.

$       5. Uzdot Ādažu BJSS direktorei par izmaiņām paziņot Izglītības un zinātnes ministrijai, Valsts izglītības informācijas sistēmai, Izglītības kvalitātes valsts dienestam un Pierīgas Kultūras, izglītības un sporta pārvaldei.

  1. Kontroli par lēmuma izpildi veikt domes priekšsēdētāja vietniekam P. Balzānam.   

Domes priekšsēdētājs                                                                                                    M.Sprindžuks

Kontakti

Juridiskā adrese: Gaujas iela 30, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164
 
Sporta skolas direktore                
Dagnija Puķīte                  
Tālr. 27746508            
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sporta skolas direktores vietniece    
Ieva Bērziņa       
Tālr. 27746508                
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sporta skolas lietvedības sekretāre
Kristīne Ludiņa
Tālr. 27746508                
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apmeklējumu laiki:

Pieteikties apmeklējumam pa tālruni 27746508 (darba dienās)

Nodarbības visiem sporta veidiem notiek Ādažu sporta centrā.

 

 

 

 

Sporta skolas administrācija nenes atbildību par sociālajos tīklos publicētās informācijas patiesumu, kura saistīta ar mūsu skolas izglītojamo sacensību rezultātu publicēšanu un foto izmantošanu. Uzņemamies pilnu atbildību tikai par mūsu oficiālās mājas lapas www.pbjss.lv un www.adazi.lv  publicēto informāciju, sacensību rezultātiem un ievietotajiem fotoattēliem. Paziņojam, ka sporta skolai nav sava profila mājas lapā www.facebook.com