slide_1.jpg
Drukāt

ĀBJSS izglītojamo sūdzību izskatīšanas kārtība

ĀDAŽU   BĒRNU   UN   JAUNATNES   SPORTA   SKOLA

Gaujas iela 30, Ādaži, Ādažu novads, LV-2164, tālrunis 67389493, elektroniskais pasts:

Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , VID reģistrācijas Nr. 90009343505,

 Izglītības iestādes Reģ.Nr. 4371902180

_____________________________________________________________________

 

 

IEKŠĒJIE NOTEIKUMI

Ādažu novadā

2017.gada 31. augustā

Nr. 1 - 4/3

 

ĀDAŽU   BĒRNU   UN   JAUNATNES   SPORTA   SKOLAS

IZGLĪTOJAMO SŪDZĪBU IESNIEGŠANAS

UN IZSKATĪŠANAS KĀRTĪBA

Izdota saskaņā ar

Bērnu tiesību aizsardzības likuma

70. panta otro daļu

$1                                                                                                                                  I.              Vispārīgie jautājumi

$11.        Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas (turpmāk tekstā – sporta skola) izglītojamo sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtības (turpmāk tekstā – kārtība) mērķis ir nodrošināt izglītojamo tiesības vērsties pēc palīdzības sporta skolā, bērnu tiesību aizsardzības institūcijās, kā arī citās valsts un pašvaldību institūcijās.

$12.        Kārtība nosaka izglītojamā sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību.

$13.        Kārtības mērķis ir identificēt izglītojamā interešu aizskārumu vai apdraudējumu un to novēršanu.

$14.        Darbā ar izglītojamiem problēmsituāciju risināšanā tiek ievērota konfidencialitāte. Informācija, ko par izglītojamo ir ieguvis sporta skolas darbinieks ir ierobežotas pieejamības, un ziņas, kas jebkādā veidā varētu kaitēt izglītojamā turpmākajai attīstībai vai viņa psiholoģiskā līdzsvara saglabāšanai, nav izpaužamas.

 

$1                                                                                    II.            Izglītojamo sūdzību iesniegšana un izskatīšana

$15.        Izglītojamais mutvārdos vai rakstiski apraksta situāciju trenerim, sporta skolas administrācijas darbiniekam vai rakstiskā formā iesniedz sporta skolas lietvedības sekretārei.

$16.        Treneris vai sporta skolas administrācijas darbinieks:

$16.1.       individuālas sarunas un/ vai rakstiski iesniedz sporta skolas lietvedības sekretārei;

$16.2.       sniedz tūlītēju palīdzību un atbalstu izglītojamajam, kuram tā nepieciešama, ievērojot konkrētā izglītojamā vajadzības un attiecīgās situācijas apstākļus;

$16.3.       informē izglītojamā vecākus;

$17.        Sporta skolas direktors, ja nepieciešams, norīko atbildīgo darbinieku sūdzības izskatīšanai.

$18.        Sūdzību izskatīšana parastā kārtībā notiek 30 dienu laikā, par kuras rezultātu sporta skola rakstiski informē izglītojamo un viņa vecākus. Steidzamības kārtā sūdzība tiek izskatīta nekavējoties, rīkojoties atbilstoši Bērnu tiesību aizsardzības likumam, lai izglītojamā tiesības un likumiskās intereses netiktu aizskartas.

$19.        Ja uzlabojumu nav un lēmumi netiek pildīti, tad izglītojamajam un viņa vecākiem ir tiesības vērsties pie izglītības iestādes dibinātāja vai jebkuras citas personas, kā noteikts Bērnu tiesību aizsardzības likumā.

$110.    Kārtība ir izglītojamajam zināma, tā tiek izskaidrota vienlaikus ar sporta skolas iekšējās kārtības noteikumu prasībām.

$111.    Izglītojamo vecāki tiek informēti par kārtību, uzņemot bērnu sport skolā.

 

 

 

Ādažu Bērnu un jaunatnes sporta skolas direktore                                                     D.Puķīte                                              

Kontakti

Juridiskā adrese: Gaujas iela 30, Ādaži,
Ādažu novads, LV-2164
 
Sporta skolas direktore                
Dagnija Puķīte                  
Tālr. 27746508            
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sporta skolas direktores vietniece    
Ieva Bērziņa       
Tālr. 27746508                
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.
 
Sporta skolas lietvedības sekretāre
Kristīne Ludiņa
Tālr. 27746508                
e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Apmeklējumu laiki:

Pieteikties apmeklējumam pa tālruni 27746508 (darba dienās)

Nodarbības visiem sporta veidiem notiek Ādažu sporta centrā.

 

 

 

 

Sporta skolas administrācija nenes atbildību par sociālajos tīklos publicētās informācijas patiesumu, kura saistīta ar mūsu skolas izglītojamo sacensību rezultātu publicēšanu un foto izmantošanu. Uzņemamies pilnu atbildību tikai par mūsu oficiālās mājas lapas www.pbjss.lv un www.adazi.lv  publicēto informāciju, sacensību rezultātiem un ievietotajiem fotoattēliem. Paziņojam, ka sporta skolai nav sava profila mājas lapā www.facebook.com